10 Yıllık Kiracının Tahliyesi

0

10 yıllık kiracının tahliyesi işlemi nasıl gerçekleştirilir. Kiraya veren ile kiracı arasındaki bir kira sözleşmesi, sözleşme yenilemeleri sebebiyle taraflar kira ilişkisini uzun zaman sürdürebilmektedirler. Bu sebeple, kiracısını mecurdan tahliye etmek isteyen bir kiraya veren, kiracısını tahliye etmekte zorlanmaktadır çünkü yasa çoğu zaman kiracının tarafındadır.

Bu hali öngörerek böyle bir probleme sebep olmak istemeyen yasa koyucu kiraya verene imkan tanımış ve böylece koşulların gerçekleşmesi durumunda kiraya veren kiralananı 10 yıl ve daha uzun süredir kullanan kiracıyı kiralanandan tahliye edebilecektir.

Yazımızda, bir kiraya verenin kiracıyı tahliye etme nedenlerinden olan 10 yıllık uzama süresi bittikten sonra kiraya verenin herhangi bir sebep ileri sürmeksizin kiracıyı nasıl tahliye etmesi gerektiğini anlatacağız. Makalemizi okuduktan sonra da detay ve daha fazla bilgi için lütfen burayı tıklayınız.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi İşlemi

Kira sözleşmesinin tarafları olan kiraya veren ve kiracı, kira süresinin belirsiz veya belirli olmasına karar verebilir.

Belirli süreli konut ve çatılı iş yeri kiralaması halinde, kiracı kontratta belirtilen sürenin bitiminde kira kontratını feshetme seçeneğine sahipken, kiraya veren sürenin bittiğini dayanak göstererek kira kontratını son erdirememektedir.

Bu sebeple, belirli süreli kira kontratlarında kiracı, kira süresinin bitmesinden en az 15 gün önce kiraya verene kontratı sonlandırmak istediğini bildirmek zorundadır. Aksi takdirde kira kontratı aynı şartlarda 1 yıl yenilenmiş sayılır.

Kiracıya tanınan bu hak sonucunda kira kontratı kiracının tek taraflı iradesiyle dilediği gibi uzatılabileceğinden yasa koyucu kiraya verenin bu durumda mağdur edilmemesi için kiraya verene de bir imkan tanımıştır.

Bu sebeple kiraya veren, bu kira yenilemelerine bağlı olarak, 10 yıllık uzatma süresinin bitiminden sonra, kiracıyı herhangi bir neden göstermeksizin kiralık konuttan çıkarabilir.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi İçin Gerekli Şartlar

TBK madde 347’de belirtilen on yıllık kiracının tahliyesi sebebine dayanarak kiracıyı kiralanan taşınmazdan tahliye etmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir. Buna göre;

  • 10 yıllık uzatma süresi, kira kontratının imzalanmasından itibaren geçmiş olmalıdır.
  • Kiraya veren 10 yıllık uzatma süresinin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya fesih bildiriminde bulunmak zorundadır.
  • 10 yıllık uzama süresinden sonra kiraya veren ile kiracı arasında yeni bir kira kontratı imzalanmamış olmalıdır.

Bu şartlar sağlanırsa, kiraya veren 10 yıllık kiracıyı bunun dışında herhangi bir neden göstermeksizin tahliye edebilir.

10 Yılı Doldurmuş Kiracı Nasıl Tahliye Edebilir

10 yılını doldurmuş bir kiracının tahliyesi için gerekli koşullar sağlanmışsa, kiraya veren TBK madde 348 uyarınca fesih bildirimini kiracıya yazılı şekilde bildirmek zorundadır. Netice olarak, kiracıya yapılan tahliye bildirimi yazılı değilse, fesih bildirimi geçersizdir.

İhtarname örneği: 10 yıllık kiracının tahliye edilmesine ilişkin ihtarnamenin yasanın belirlediği şekilde, amaca ve hukuka uygun olarak keşide edilmesi büyük önem arz eder.

Bu ihtarnamede; kontratın yenilenmeyeceği, kiracının kiralanan mecuru boşaltması gerektiği, kiracının kiralanan yeri boşaltmaması halinde tahliye davası ikame edileceği gibi hususlar belirtilmelidir. Hazır ihtarname metinlerinin her somut olay için uygun olmadığı ve uzak durulması gerektiği unutulmamalıdır.

Kiracıya yapılacak ihtarnamenin yazılı olmaması ve içeriğinin de esaslı unsurları içermemesi durumunda geçerli sayılmaz. Geçerli olmayan bir ihtarname ile kiracının tahliyesi mümkün değildir. Böyle bir netice ile karşılaşmamak için, ihtarname düzenlenirken hukuki destek almakta fayda vardır.

DİKKAT: Unutmamak gerekir ki kiracıya noter kanalıyla bildirim yapılması kiraya vereni ispat külfetinden kurtarır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir