Yetki Belgeleri Hakkında

0

Ticari Araçlar İçin Alınması Gereken Yetki Belgeleri Hakkında:

Karayolu taşıma yönetmeliği; piyasa açısından değerlendirme

2003 yılında karayolu taşımacılığı 4925 sayılı yasayla genel bir çerçeveye kavuşmuş oldu. Bu yasayla beraber, karayoluna çıkan her türlü kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, van, panelvan, tır ve çekici gibi ticari araçlar ve ticari araç sürücüleri belli bir disiplin içine katılmış oluyor. Sadece sürücüler ve araçlar değil, firmalar ve bu firmada çalışan üst düzey yöneticilerle orta düzey yöneticiler de disiplin altına alınmış oluyor. Bu disiplinden kastımız Ulaştırma Bakanlığı’nın vermiş olduğu yetki belgeleriyle birlikte src belgesi, psikoteknik belgesi ve diğer yetki belgeleri ( ODY Belgesi, ÜDY Belgesi , K Yetki belgeleri vs.).

Yasa 2003 yılında çıksa da uygulamada ve alanda 2005 yılında tam olarak yürürlüğe girdi denebiliriz. Bu yasayla artık firmalar ve şahıslar her türlü taşımayı yapamayacaklar. Sermaye oluşturmuş ve araç filoları sağlayabilen firmalarla üçüncü şahısların haklarını korumak amacıyla kurumsal firmaların alabileceği belgeler haline gelmiştir.

Emekli olan biri servis minibüsü alıp personel taşımacılığı yapma dönemi bitmiştir. D2 belgesi olan, yeterli koltuk kapasitesi ve sermayesi olan firmaların yapabileceği bir iş haline gelmiştir. Aynı şekilde her isteyen bir kamyon veya kamyonet alıp nakliyecilik yapamayacaktır. Bunun için K1 belgesi veya L belgelerini almak, araç filosu ve sermaye sağlamak zorundadır.

Yasa koyucu açısından buradaki amaç, başıboşluğun önüne geçmek, rekabeti geliştirmek, kurumsallaşmayı sağlamak ve üçüncü şahısların mağduriyetlerini gidermektir. İlk zamanlarda piyasa bu duruma alışmakta zorluk çekmiş olsa da cezai yaptırımlar neticesinde uyum sağlama süresi kısalmıştır. Uygulama ve yasa arasındaki uyuşmazlıklarda genelgelerle çözülmeye çalışılmıştır.

Kurumsal manada taşımacılık yapmayanlar yani taşımacılık işinden para kazanmayanlar, kendi işleri için getir götür yapanlar bu sistemin dışında tutulmuştur. Bunu ayırt edebilmek için de bu tür firmalara K2 yetki belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu sayede K2 yetki belgeli firmalar, diğer yetki belgeli firmaların sorumlu olduğu yıllık faaliyet raporlarından ve üst düzey yöneticilik belgesi (ÜDY ), orta düzey yönetici belgelerinden ( ODY )  muaf tutulmuştur.

K2 yetki belgesini almak ve araç taşıt kartlarını araçlarında bulundurmak yeterlidir.

K2 yetki belgesini yenileme işlemleri 5 yılda bir yapılmalıdır.

Yasanın bir diğer boyutu da sürücülerle ilgilidir. Artık ticari araç sürücüleri ehliyetlerinin de dışında kullandıkları araç cinslerine göre src belgesi(SRC) yani sürücü belgesi ve psikoteknik sağlık raporu almak zorunluluğu getirilmiştir. Bu sayede sürücülerin hem bedeni ve psikolojik açıdan testleri yapılmış hem de ileri sürüş teknikleri, yasa bilgileri ve bazı mevzuat bilgileri de kontrol edilmiş olmaktadır. Artık sürücü olmak bir meslek haline gelmiştir.

Src belgesi  ve psikoteknik belgelerine sahip sürücüler artık daha kolay iş bulmaktadır. Yolcu taşımacılığı yapan firmalar SRC1 veya SRC2 türü sürücü belgelerini, yük ve eşya taşımacılığı yapan sürücüler de SRC3 veya SRC4 türü sürücü belgelerini almak zorundadırlar. Ulaştırma Bakanlığı’nın sağlamış olduğu bir kolaylık da, yasanın onaylandığı tarih olan 25.02.2003 tarihinden önce ehliyet sahibi olan sürücülere src muafiyet hakkı tanıyarak SRC belgelerini src eğitimine ve src sınavına katılmadan veriyor olması.

Sonuç olarak bu yasa sayesinde taşımacılık sektörü belli bir disipline kavuşmuş, yöneticiler ve sürücüler de bir fonksiyon ve meslek edinmiş duruma gelmiş bulunuyor. Taşımacılık artık baba mesleğinden çıkıp kurumsal bir hal almış oluyor.

Peki nedir bu belgeler ne işe yarar nasıl ve nerden alınır?soru ve cevaplarla  k belgelerinde merak edilen her şey:

K belgelerinde son durum

Vegi mükellefi olup da ( şahıs veya tüzel kişilik) ticari aracı olan tüm kişi ya da kurumlar araçları için yapılan işin niteliğine göre k belgesi ve aracı kullanan sürücüleri için de src belgesi ve psikoteknik belgesi almaları zorunludur.

Bu belgeler olmadan trafiğe çıkan araçlara çok ağır cezalar uygulanmaktadır.

Öncelikle araç için alınması gereken belge olan k türü yetki belgesi yapılan işe göre değişiklik gösterir:

Hafif ticari araçlar için örnekleme yapacak olursak:

Örneğin hafif ticari aracı olan bir kurum ticari aracı ile sadece kendi malını taşıyacak ise veya hiçbir taşıma yapmasan dahi araç ticari bir araç olduğu için: araç için k2 yetki belgesi ( yıldızlı k2 belgesi), sürücüsü için de src belgesi ve psikoteknik raporu alması zorunludur.

Araçlar için alınması gereken k belgelerini ve sürücüler için alınması gerekn src belgesi ve psikoteknik belgelerini  soru-cevap şeklinde açıklarsak:

                K belgesi başvuru dilekçe, k2 belgesi başvuru formları ve diğer şirket evraklarıyla resmi müracaat ile yapılır.

                K2 belgesi süresiK belgesi süresi Kaç Yıldır?

K1 belgesi süresi, k2 belgesi süresi ve diğer tüm yetki belgelerinin süresi 5 yıldır,

 

  • k belgesi fiyatları 2016 için kaç Liradır?

 

K1 Belgesi Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı   K1 20.452
K1 Belgesi İl İçi Ticari Eşya Taşımacılı (3.5 Tonun Altındaki Araçlar Sadece İliçi  ve kamyonetler İçin

(Yıldızlı K1 Belgesi )

*K1      2.045
K2 Belgesi Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı (3.5 Tonun Üstündeki Araçlar kamyonlar İçin)   K2   10.225
Yıldızlı K2 Belgesi Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı (3.5 Tonun Altındaki Araçlar kamyonetlerİçin)

(Yıldızlı K2)

*K2 1.022

 

  • K2 belgesi yenileme için ne yapmak gerekir?

k2 yetki belgesi yenileme için belge bitim tarihinden önce Ulaştırma Bakanlığı k2 belgesi birimine başvuru gerekir.

Belge bitiş tarihinden önce yapılan başvurularda %95 indirim uygulanır.

 

  • Sınavsız src belgesi, src muafiyet belgesi nedir nasıl alınır, src belgesini muafiyetten almak için ne yapmamız gerekir?

                 Src belgesini sınavsız almak için ehliyet tarihine bakılmaktadır. Ehliyetini 25.02.2003 tarihinden önce alan sürücüler için başka hiçbir şart aranmaksızın src belgesini sınavsız olarak src muafiyetten yararlanarak alabilirler. Sınavsız src belgesi için Gazi Üniversitesi’nin ilgili bölümüne başvuru gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığı src belgesi için Gazi Üniversitesini yetkili kılmıştır.

 

  • Psikoteknik Testi Nedir? Psikoteknik Belgesi Nasıl Alınır?

Psikoteknik Aracı kullanan kişinin bedenen ve ruhen sağlıklı olup olmadığını gösteren bir sağlık raporudur.

Psikoteknik belgesinin süresi 5 yıldır, psikoteknik raporu Sağlık Bakanlığı’nın yetki vermiş olduğu                                    merkezlerden alınır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir